Моят Кулинар Вход | Регистрация
Ключови думи
Тип ястие
Вид меню
15
30
60
Конкурсът „Сладки изкушения“ приключи, след като в продължение на четири седмици се радваше на огромен интерес. А Kulinar.bg, от своя страна, се радваше на страхотните ви сладки рецепти и снимки!

Благодарим на всички за участието и честитим на наградения!

Всички рецепти, участвали в конкурса, можете да видите в раздел Рецепти, използвайки филтъра КОНКУРС „Сладки изкушения“

А от началната страница на Kulinar.bg винаги можете да се ориентирате дали в момента се провежда конкурс за рецепти и на каква тема е той.

Със или без конкурс, продължавайте да споделяте кулинарното си вдъхновениe с нас – чрез бутона „Предложи рецепта“ в горния десен ъгъл на сайта :)
Правила

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В

 

ИГРАТА „Сладки изкушения“

 

І. ОРГАНИЗАТОР

Играта „Сладки изкушения“ се организира от интернет медийна група „3Бей.БГ” АД, с адрес: гр. София, ул. Искър 71, наричани за по-кратко Организатор. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Информацията за правилата за участие и наградите представляват част от настоящите „Официални правила“.


ІІ. ПЕРИОД

1. Играта „Сладки изкушения“ започва на 18 март 2013 г. и завършва в 20:00 часа, на 14 април 2013 г.

2. Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора по всяко време, като това се обяви публично.

 

ІII. УЧАСТНИЦИ

1. В играта „Сладки изкушения“ могат да участват всички пълнолетни, навършили 18 години, лица с местоживеене в Република България, с изключение на служителите на „3Бей.БГ“ АД и техните роднини.

2. С участието си в играта „Сладки изкушения“ всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на играта.

 

IV. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1. Чрез регистрирането си в играта всеки от участниците се съгласява с Официалните правила за участие и декларира, че участието му съответства на всички изисквания, посочени в Официалните правила.

2. С участието си в играта всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на играта.

 

V. НАГРАДА:

1. В конкурса „Сладки изкушения участниците ще се борят за голямата награда - многофункционална фурна за вграждане TEKA HX 715:

Макси грил,

- Прибиращи се бутони,

- Вътрешно покритие с „Crystal Clean” емайл,

- Енергиен клас А,

- Цяло, свалящо се вътрешно стъкло на вратата,

- „Студена врата” - бр. стъкла 2,

- Хромирани водачи,

- Охлаждаща система със смесителна камера,

- Дълбока тава за печене (50мм.), тава за хлебни изделия и сладкиши с „Crystal Clean” емайл,

- Хромирана скара,

- Ръкохватка за тави,

- Функция „бързо загряване”,

- Блокиране на управлението (защита за деца),

- Вместимост: 56 л.,

- Цвят инокс със защита от отпечатъци,

- Гаранция 24 месеца.

 

2. Наградата не може да бъде преотстъпвана или разменена за паричната й или каквато и да е друга равностойност. Участниците нямат право да претендират за изплащането на левовата равностойност на предоставената награда.

3. Организаторът не отговаря:

а) За невъзможност да се предостави или ползва наградата по причина на непреодолима сила;

б) За вреди, причинени от ползването на наградата;

в) За неполучени награди поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка.

 

VІ. УЧАСТИЕ В ИГРАТА

1. В играта „Сладки изкушения“ могат да участват само регистрирани потребители на сайта Kulinar.bg. За да бъде приета тяхна рецепта за участие в конкурса, те трябва да са предоставили и своя имейл адрес, телефон и адрес.

2. Предоставянето на посочените в предходната алинея данни е задължително, в случай че потребителят иска да участва в конкурса.

3. Горепосочените данни ще бъдат използвани от Организатора единствено за целите на играта и в съответствие със Закона за защита на личните данни.

4. Всеки, желаещ да участва в играта, може да предоставя неограничен брой рецепти, описани на кирилица.

5. С участието си в играта всеки участник декларира, че предоставените рецепти са изпробвани или сготвени лично от него и не са копирани от друг сайт.

6. С участието си в играта всеки участник е необходимо да приложи поне една авторска снимка към своята рецепта и с това гарантира, че снимката е негова. Само и единствено участникът носи отговорност при евентуални претенции на трети страни за нарушени авторски права върху съответната снимка.

7. За участие в играта е необходимо всеки участник да е описал коректно и детайлно продуктите и техните количества. Описанието на рецептата да съответства на въведените продукти, като не включва нито по-малко, нито повече от тях. Рецептата трябва да бъде с подробно описани стъпки на приготвяне, така че да не бъде нарушавана логиката на готвене.

8. Организаторът на играта си запазва правото за рецепти, които не отговарят на едно или няколко от посочените условия, да бъдат публикувани в Kulinar.bg след редакция, но да НЕ участват при разпределянето на предвидените награди.

9. Организаторът на играта си запазва правото да нанася леки корекции върху текстовете на предлаганите рецепти в случаи на пропуски или неточности и с цел качествено съдържание.

10. Предлагайки рецепта и снимка, потребителите се съгласяват, че генерираното от тях съдържание става част от сайта Kulinar.bg и не могат да имат претенции към него.

11. Един желаещ може да участва само с един профил в играта и да се бори за предоставената награда. Участието на един човек с два или повече профила не е позволено.

12. Организаторът на играта си запазва правото да не допусне до участие в играта лице, за което прецени, че не отговаря на Официалните правила на играта.

13. Организаторът на играта има право да изтрие акаунтите на тези потребители, които играят с няколко акаунта, както и на тези потребители, за които има доказателства, че играят некоректно и неспортменски.

14. При допусната неточност или желание за доуточнения в текста на рецептата, потребителите могат да се свържат с екипа на Kulinar.bg на адрес: [email protected].

 

VІІ. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДАТА

1. Голямата награда, многофункционална фурна за вграждане TEKA HX 715, ще бъде спечелена само от един потребител, избран на случаен принцип чрез томбола, организирана от Организатора. Неговото име ще бъде оповестено на интернет страницата на играта в раздел НАГРАДЕНИ.

2. За връзка с победителите в конкурса Организаторът ще използва оставения имейл адрес и/или телефон на съответните потребители. Ако връзката не бъде осъществена поради неточности в някои от тези данни, Организаторът не носи отговорност за изпуснати от победителя ползи.

3. Наградата ще се предостави след приключването и оповестяването на победителите в играта „Сладки изкушения“ - след 15 април 2013 година.

4. Наградата ще се предаде лично с предоставяне на лична карта за удостоверяване на самоличността и подписване на приемно предавателен протокол. Наградата е в опаковка с размери 70 х 70 х 70 см. и около 40 кг. Вземането и транспортирането на наградата е за сметка на победителя. За лице от София предаването ще е лично, а за лице от друг град е възможно изпращане чрез куриер за сметка на получателя.

5. При спечелена награда победителят се съгласява, че няма да има претенции относно авторските права на предоставената за целите на играта рецепта или рецепти.

 

VIII. НАГРАЖДАВАНЕ

1. Спечелилият наградата участник е длъжен в срок от 1 седмица след изтеглянето му като печеливш да уточни с Организатора как ще бъде организирано получаването на наградата му.

2. Ако след този срок от 1 седмица след изтеглянето и обявяването на победителя, той не направи това, то той губи правото си върху наградата.

3. Ако участникът не се възползва от правото си, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата и Организатора има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и избран по установения за играта начин.

4. Със съгласието си да получи наградата, Участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни медии като печеливш в играта, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на Организатора на играта.

5. За получаване на допълнителна информация от Организатора, моля пишете на e-mail: [email protected].

 

IХ. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Организаторът декларира, че няма да предоставя събраните лични данни във връзка с играта на трети лица, освен в предвидените от закона случаи.

2. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с настоящата игра и в периода от 6 месеца след края й, във връзка с информирането на участниците за начало на нови промо-активности, организирани от „3Бей.БГ“ АД.

3. Организаторът си запазва правото да използва данните на участника с цел да се провери истинността на дадените от него данни, както и правото му на участие в играта.

4. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на електронната поща на Организатора: [email protected].

5. Ако участник поиска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на играта, Организаторът автоматично приема, че участието му в играта се прекратява.

6. Участникът има право да възрази срещу обработването на предоставените от него данни за целите на директния маркетинг и след приключване на играта. Това негово право не е ограничено във времето. Възражението участникът може да направи, като изпрати съобщение на следната електронна поща: [email protected].

 

Х. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Участникът в играта е длъжен:

а) Да спазва правилата на играта и правилата за участие в играта, обявени на уебсайта на играта;

б) Да не предоставя свои лични данни на други участници в играта;

в) Да не използва електронна поща (e-mail) на друг участник в играта/освен след изричното му съгласие за това, изразено писмено;

г) Да спазва нормите на закона и на добрите нрави.

2. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка когато и както намери това за необходимо.

а) Организаторът се задължава да обяви измененията и допълненията в Официалните правила за участие /Общи условия/.

б) Изменението и допълнението се обявява на интернет страницата на играта.

в) Действието на изменението има сила от момента на публикуването му на уеб страницата на играта.

3. Организаторът има право по всяко време по свое усмотрение едностранно да преустанови реализацията на играта, както и да прекрати временно или постоянно участие на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

4. Участниците в играта се съгласяват да се съобразяват с решенията на представителите на Организатора.

5. Организаторът има право по всяко време на играта да прекрати участието на лица, които нарушават етичните норми, добрия тон, имат непристойно поведение и използват груб език.

6. Организаторът на играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

7. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези правила срокове.

8. Организаторът не носи отговорност за неполучени награди, поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка от участника.

9. Организаторът не носи отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност.

 

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Организаторът може да прекрати настоящият конкурс, ако се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства.

2. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване;

3. Организаторът ще уведоми участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на интернет сайта на играта.

 

ХІІ. СПОРОВЕ

1. Всеки потенциален спор между Организатора на играта и участниците в същата се решава по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентния съд съобразно българското действащо законодателство.

2. За неуредените в настоящите Официални правила за участие /Общи правила/ на играта случаи, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство но Република България. 

 

Предложи рецепта
Регистрирай се и предложи рецепта, запази
любимите си рецепти и коментирай в сайта!
  • Пилешко, глазирано с балсамов оцет
    15 мин.
  • Картофена салата с бекон
    20 мин.
  • Руски чаени сладки
    30 мин.
Виж бърза и вкусна идея за трапезата.
Всеки ден в 16.00 ч. - ново предложение!
Рецепти
Най-нови
Най-търсени
Резултати | Архив
Анкета
Какво мислите за биохраните? 1